User Profile

Frederiksen Glass

Bio Statement Chirurgia dziecięca to szczególna dziedzina medycyny. Ponadto Centrum Stomatologii Idealmed jest jednym z niewielu miejsc w Lublinie oferującym swoim pacjentom nie tylko leczenie dentystyczne, ale również zabiegi z zakresu medycyny estetycznej będące często dopełnieniem procedur dentystycznych. Jeżeli jednak pojawi się już konieczność leczenia stomatologicznego wykonujemy je zgodnie z najnowszą wiedzą oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu stomoatologicznego. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. Wykaz wykonanych głównych) dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (które zostały określone w §1 ust. z dziedziną nazwie chirurgia ogólna Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Specjalizacja chirurgia twarzowo-szczękowa to dziedzina medycyny, która łączy ze sobą elementy chirurgii plastycznej i stomatologicznej, traumatologii, onkologii oraz medycyny ogólnej. Chirurgia twarda - zajmuje się leczeniem operacyjnym tkanek kostnych, np. wstawianiem protez, zespalaniem złamań i uszkodzeń kości.
Chirurgia guzów złośliwych wątroby - do kliniki trafia 50% dzieci z całej Polski z guzami wątroby, szczególnie tych najbardziej zaawansowanych. Jednym z głównych obszarów działalności Kliniki jest także chirurgia onkologiczna. Po drugie usługi takie jak leczenie dentystyczne lub chirurgia kosmetyczna są we Włoszech płatne, a w innych państwach - nie. Jest to nazywane NOTES i będzie dostępne - chirurgia nie pozostawiająca blizn wspomagana przez robota.
Chirurgia szczękowo-twarzowa to wysokospecjalistyczna dziedzina z pogranicza stomatologii i medycyny ogólnej, która wymaga interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta. Tak jak w przypadku każdego zabiegu mogą pojawić się obrzęk, zaczerwienienie, ból i krwiak, w razie niepowodzenia odrzucenie materiału kostnego lub zapalenie tkanek. Wytworzenie nowej tkanki i pogrubienie warstwy kości uzyskuje się poprzez zastosowanie preparatu kościozastępczego lub kościotwórczego. W naszym gabinecie stosujemy w razie konieczności bezpośrednio po ekstrakcji zęba regenerację kości i zębodołu (sterowana regeneracja kości Guided Bone Regeneration - GBR) materiałem kościozastępczym np. Bio Oss (otrzymywany z odpowiednio oczyszczonych kości wołowych), Bio-Gen (preparat z kości końskiej), Collos (kolagen bydlęcy) lub membraną zaporową np. Bio Gide (kolagen wieprzowy) czy Osseo Guard (z wołowego ścięgna Achillesa). - dział chirurgii wojennej zajmujący się urazami bojowymi i związanymi z nimi procesami patofizjologicznymi , traktującymi udzieleniu pomocy chirurgicznej, leczeniu urazów i rehabilitacji w warunkach polowych w czasie wojny.
W zależności od stopnia i charakteru schorzenia, nasz chirurg stomatolog stwierdzi czy konieczna jest chirurgia stomatologiczna czy chirurgia szczękowa. Chirurgia naczyniowa zajmuje się inwazyjnym, czyli operacyjnym leczeniem naczyń krwionośnych i naczyń limfatycznych. Klinika Dental Harmony oferuje zabiegi w ramach obu dziedzin (chirurgia szczękowa, chirurgia stomatologiczna) przeprowadzane przez najlepszych specjalistów w Warszawie.
Chirurgia bariatryczna zyskała w ostatnim czasie miano chirurgii metabolicznej, ponieważ prowadzi do ustępowania luz zapobiega rozwojowi chorób dodatkowych jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, zwyrodnienie stawów. Dopiero w XIX w. chirurgia zaczęła być traktowana jako dział medycyny. Chirurgia to słowo wywodzące się z greki, które pochodzi od słów cheir - ręka i ergon - czyn, działanie.