User Profile

Kirkland Stanton

Bio Statement Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację projektu pn.: „Rozbudowa i uszczelnienie sieci wodociągowej i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedzica”. http://784bfa.space/stacje-uzdatniania Stacja uzdatniania wody w Kobiernicach bazuje na wodzie czerpanej z trzeciego zbiornika kaskady rzeki Soły, tj. ze zbiornika Czaniec. W Łodzi podejmuje się to korzystając powietrze - to dodatkowy atut łódzkiej wody. Każdy litr wody, który przenika do łodzian, jest pomijany przez akwaria, w każdym pracuje albo pięć okoni, albo osiem małż. Ujęcie wody stanowią trzy studnie wiercone czerpiące wodę z poziomów trzeciorzędowych. stacje uzdatniania wody poznań