User Profile

thomas john

Bio Statement Khi khách hàng dính phải nợ xấu, hay nợ chú ý thì họ sẽ khó lòng có thể vay tiền ở bất kì nơi nào khác thuộc hệ thống liên ngân hàng Việt Nam. Do đó, thủ tục vay quan trọng, giải ngân đúng thời điểm rất cần thiết, nhưng điều đáng lưu tâm nhất vẫn là phải thanh toán đúng hạn. Do đó, các nhân viên tín dụng đóng một vai trò rất quan trọng, khi làm hồ sơ giải ngân vốn vay cho khách, tất cả họ phải có trách nhiệm nhắc nhở, lên thời gian để khách thanh toán đúng thời điểm, tránh dính phải nợ xấu.