Reader Comments

Màng chống thấm HDPE, bạt HDPE dày 0,3 – 0,4 mm

by La Quang Quang Tien (2017-09-25)


Màng chống thấm HDPE, bạt HDPE dày 0,3 – 0,4 mm Lót đáy, bờ hồ nuôi tôm, thủy sản. Lót đáy bể chứa nước, bể bơi, hồ cảnh quan. Lót sàn, lót mái các trang trại chăn nuôi Lót bãi rác quy mô nhỏ. Phân khu sản xuất, làm màng nhà kính Màng HDPE, bạt HDPE dày 0,5 – 0,75 mm Lót đáy hồ nuôi tôm. Lót đáy hầm Biogas. Lót đáy bể chứa nước, bể bơi, hồ cảnh quan . Lót sàn, lót mái các trang trại chăn nuôi. Lót đáy làm lớp chống thấm cho các nhà máy thải xỉ: bùn đỏ, xỉ than nhiệt điện Màng HDPE dày 1.0 – 2.0 mm Lót phủ hầm Biogas. Màng chống thấm HDPE. Làm lớp lót đáy cho các bồn bể chứa xăng dầu.Lót đáy làm lớp chống thấm cho các nhà máy thải xỉ: bùn đỏ, xỉ than nhiệt điện… nhà máy hoá chất, phân bón, Màng chống thấm HDPE ngăn các loại hoá chất độc hại thẩm thấu làm ô nhiễm nguồn nước ngầm http://mangchongthamhdpe.wikidot.com/

Từ khóa:

Màng chống thấm HDPE

Màng HDPE

Bạt lót hồ tôm

Bạt HDPE