Reader Comments

Leasingobiorca - (korzystający) osoba posiadająca z punktu leasingu na warunkach znanych w umowie (niejednokrotnie stanowi to przedsiębiorca, również osoba fizyczna ).

by Sommer Munkholm (2018-04-12)


Good